27 - 02 - 2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Công ty Riland tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản. Ứng viên xem thêm chi tiết vị trí ứng tuyển và liên hệ trực tiếp...

27 - 02 - 2020

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Riland tuyển dụng vị trí Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân. Mô tả công việc: - Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng đến liên hệ công tác; - Tiếp nhận và quản lý công tác đến và đi;

Copyright © 2018 Công ty cổ phần đầu tư Riland)